Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia / inne

inne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Lista wnioskodawców zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony

Na podstawie § 24. ust. 5 Uchwały nr XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017 r. poz. 2545).

1 marca 2018
Paweł Dubaniewicz

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu – Organizacja wypoczynku dla młodzieży z terenu gminy Izabelin

W dniu 16 lutego 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja wypoczynku dla młodzieży z terenu gminy Izabelin”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.).

27 lutego 2018
Barbara Bacewicz - Borys
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu – Organizacja wypoczynku dla młodzieży z terenu gminy Izabelin

Wyniki konkursu ofert na realizację gminnego programu polityki zdrowotnej „STOP grypie 65+”

W odpowiedzi na konkurs ofert, ogłoszony Zarządzeniem Nr 266/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 25 stycznia 2018 r., dotyczący realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej „STOP grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2017-2019”, wpłynęła jedna oferta złożona przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie z siedzibą przy ul Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin, NIP 118-14-66-813.

19 lutego 2018
Barbara Bacewicz - Borys
Czytaj więcej o: Wyniki konkursu ofert na realizację gminnego programu polityki zdrowotnej „STOP grypie 65+”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr 268/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 1 lutego 2018 r., dotyczący realizacji zadania z zakresu upowszechniania sportu, wpłynęły dwie oferty złożone przez:

  1. Uczniowski Klub Sportowy Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin – wnioskowana kwota 17.500,00 zł,
  2. Ludowy Klub Sportowy „Ryś” w Laskach siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – wnioskowana kwota 45.000,00 zł.
19 lutego 2018
Barbara Bacewicz - Borys
Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin

PROJEKT - Lista wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony

Na podstawie § 24. ust. 1, 2 Uchwały nr XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017 r. poz. 2545)

8 lutego 2018
Paweł Dubaniewicz

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu – Hipoterapia dla dzieci z Gminy Izabelin 2018

W dniu 18 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Hipoterapia dla dzieci z Gminy Izabelin 2018”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)

29 stycznia 2018
Barbara Bacewicz - Borys
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu – Hipoterapia dla dzieci z Gminy Izabelin 2018

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu – Warsztaty Sensoryczne dla dzieci 2,5-7 lat

W dniu 15 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty Sensoryczne dla Dzieci 2,5-7 lat”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)

23 stycznia 2018
Barbara Bacewicz - Borys
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu – Warsztaty Sensoryczne dla dzieci 2,5-7 lat

Kwalifikacja wojskowa 2018

Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. 2017. poz. 2254) ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r.

15 stycznia 2018
Piotr Rzeźnicki
Czytaj więcej o: Kwalifikacja wojskowa 2018

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu - Parafialny wyjazd na narty

W dniu 2 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Parafialny wyjazd na narty”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)

4 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu - Parafialny wyjazd na narty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:14519