Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia / inne

inne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

1 grudnia 2017
Marcin Olejnicki
Czytaj więcej o: Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu

Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Wójt Gminy Izabelin zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Konsultacje odbędą się w terminie od 21.10.2017 r. do 10.11.2017 r.

6 października 2017
Barbara Bacewicz - Borys
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

PROJEKT - Lista wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony

Na podstawie § 24. ust. 1, 2 Uchwały nr XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017 r. poz. 2545)

24 sierpnia 2017
Paweł Dubaniewicz

Konsultacje społeczne nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin

Wójt gminy Izabelin zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin.

16 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12368