Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

dziennik urzędowy województwa mazowieckiego

 

epuap

 

dziennik ustaw RP

 

ceidg

 

monitor polski


 Metryka:  

 Liczba odwiedzin:

Najnowsze aktualności

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Informujemy o rozpoczęciu procedury aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin.

Zachęcamy do składania wniosków w terminie do dnia 29 maja 2020 r.

16 marca 2020
Aneta Iwan
Czytaj więcej o: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zalecenia i informacje dot. funkcjonowania gminy oraz powiatu w sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Przed nami kolejny dzień sytuacji epidemiologicznej wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Co w tej sytuacji zrobić? Należy pozostać w domu oraz przestrzegać zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu. Należy również bezwzględnie ograniczyć kontakty z innymi ludźmi. To w dużej mierze od naszej odpowiedzialności za nas samych, nasze rodziny i sąsiadów, zależy powstrzymanie koronawirusa w naszej gminie. 

Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje pomocy prosimy o kontakt mailowy pod adresem: pomoc@izabelin.pl lub telefoniczny 504 819 007.

Poniżej zebraliśmy dla Państwa najistotniejsze informacje dotyczące funkcjonowania naszej gminy oraz powiatu.

Więcej informacji na temat koronawirusa oraz funkcjonowania naszego kraju w obecnej sytuacji, znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/koronawirus oraz na bieżąco na https://www.facebook.com/Ministerstwo-Zdrowia. Wszystkie publikowane na tej stronie informacje to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO.

16 marca 2020
Dorota Zmarzlak
Czytaj więcej o: Zalecenia i informacje dot. funkcjonowania gminy oraz powiatu w sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-CoV-2

Zapytanie ofertowe dot. koncepcji zagospodarowania terenów zieleni gminy Izabelin

Urząd Gminy Izabelin, z siedzibą 05-080 Izabelin, ul. 3 Maja 42, jako Zamawiający ogłasza nabór ofert na zadanie pod nazwą: „Oferta na opracowanie koncepcji oraz projektu zagospodarowania wraz z wykonaniem graficznej wizualizacji zagospodarowania terenów zieleni Gminy Izabelin”.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2020 r. o godzinie 16.00

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego dostępne w Urzędzie Gminy Izabelin, Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 3, tel. 22 722 89 31.

9 marca 2020
Anna Niedźwiedzka
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dot. koncepcji zagospodarowania terenów zieleni gminy Izabelin

Nabór na stanowisko inspektora ds. jakości powietrza

Wójt Gminy Izabelin  ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. jakości powietrza.

21 lutego 2020
Małgorzata Lewandowska
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko inspektora ds. jakości powietrza

Obwieszczenie o informacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania opinii dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin”

Obwieszczenie z dnia 17.02.2020 r. znak: WOS.6220.2.5.2020.AN o informacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin”.

18 lutego 2020
Anna Niedźwiedzka
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o informacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania opinii dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin”