dot. planów zagospodarowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. dotyczące projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko.

3 sierpnia 2018
Joanna Skotnicka - Pergał

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 lipca 2018 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.73.2018.EO

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: WOOŚ-II.4200.8.2016.MW.51, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Północny wylot drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie, Etap II - budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin - Trasa Armii Krajowej w Warszawie według wariantu II.1"

24 lipca 2018
Aneta Kędzierska
Przejdź do - Projekt mpzp wsi Hornówek, część E – drugie (częściowe) wyłożenie do publicznego wglądu w dniach 29.09.2017 r. – 20.10.2017 r. Uwagi do dnia 03.11.2017 r.

Projekt mpzp wsi Hornówek, część E – drugie (częściowe) wyłożenie do publicznego wglądu w dniach 29.09.2017 r. – 20.10.2017 r. Uwagi do dnia 03.11.2017 r.

Wyłożenie związane jest z projektowanym poszerzeniem pasa drogowego ul. Rolnej z 5,0 m proponowanych na etapie poprzedniego wyłożenia do publicznego wglądu (28.06.2017 r. – 31.07.2017 r.) do 9,0 m, co stanowić będzie powtórzenie w tym zakresie ustaleń obowiązującego planu miejscowego wsi Hornówek, część C GIMNAZJUM z 2005 r., jak tez poprzednich planów miejscowych dla tego terenu.

29 września 2017
Aneta Iwan
Czytaj więcej o: Projekt mpzp wsi Hornówek, część E – drugie (częściowe) wyłożenie do publicznego wglądu w dniach 29.09.2017 r. – 20.10.2017 r. Uwagi do dnia 03.11.2017 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6040