System gospodarki odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZASADY SEGRAGACJI ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2020r.

Od dnia 1 stycznia 2020r. wprowadzone zostały nowe zasady odbioru odpadów komunalnych:

odbiór odpadów zmieszanych - co 2 tygodnie,

odbiór odpadów wyselekcjonowanych:

- metal, plastik - co 2 tygodnie,

- szkło - co 4 tygodnie,

- papier - co 4 tygodnie,

- odpady biodegradowalne kuchenne - co 2 tygodnie

- odpady biodegradowalne zielone - co 2 tygodnie (w miesiącach III - XI)

- odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektroniczny - 1 raz w ciągu roku sprzed posesji.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Izabelinie C przy ul. 3 maja 42.

Godziny otwarcia: pon - pt: 7:00 - 10:00, 14:00 - 18:00 sob: 10:00 - 14:00

30 grudnia 2019

Zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 20 lutego 2019r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr V/23/19  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/2436/akt.pdf

uchwała z 9 stycznia 2019r. Nr V/23/19

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/554/akt.pdf

W dniu 6 listopada 2019r. Rada Gminy Izabelin podjęła uchwałę Nr XVI/132/19 w sprawie cześciowego zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie w części z opłaty wynosi 6 zł na miesiąc na mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2019-pdf/XVI.132.19.pdf

30 grudnia 2019

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 6 listopada 2019r. Rada Gminy Izabelin podjęła uchwałę  Nr XVI/133/19 w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/2539/akt.pdf

W dniu 17 grudnia 2019r. Rada Gminy izabelin podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/133/19 z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/15549/akt.pdf

 

 

2 stycznia 2020

Zmiana stawki od 01.01.2020r.

Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XVI/131/19 z dnia 6 listopada 2019r. opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin od 1 stycznia 2020r. będą wynosiły:

- 33 zł/osobę w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

- 27 zł/osobę w przypadku kompostowania bioodpadów we własnym zakresie,

Uchwałą Nr XVII/151/19 z dnia 17 grudnia 2019r. wprowadzona została również ryczałtowa stawka dla nieruchomości o statusie rekreacyjnym. Opłata dla ww działek będzie wynosiła:

- 169,30 zł/rocznie

Opłat należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca, w którym nastąpił wywóz odpadów. 

Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.

30 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zmiana stawki od 01.01.2020r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9547