UWAGA !!! Afrykański pomór świń (ASF) w gminie Izabelin

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF !!!

U zwierząt (świń domowych i dzików) objawy mogą wystąpić w postaci:

 • osłabienia,
 • zaburzenia w poruszaniu się,
 • utraty orientacji,
 • ograniczonego odruchu ucieczki,
 • sinicy skóry uszu, brzucha i boków ciała,
 • duszności,
 • pienistego lub krwistego wycieku z nosa,
 • biegunki,
 • podwyższonej temperatury ciała do 41-42 0C.

W związku z ASF Powiatowy Lekarz Weterynarii nakazuje:

 • natychmiast zgłaszać przypadki znalezienia martwego dzika (do Urzędu Gminy, Policji, Powiatowego Lekarza Weterynarii);
 • wszystkie odstrzelane dziki bezwzglednie badań pod kątem obecności wirusa ASF;
 • pod żadnym pozorem nie dokarmiać dzików;
 • odpowiednio zabezpieczać przed dzikami pojemniki na śmieci.

 

W RAZIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ Z:

 • Powiatowym Lekarzem Weterynarii – 694 495 648
 • Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego -  (22) 731 70 03,   604 558 951
 • Głównym Inspektoratem Weterynarii – (22) 623 17 17,  (22) 623 20 89
 • Rzecznikiem Prasowym Wojewody Mazowieckiego – 696 652 782
 • Urzędem Gminy Izabelin (22) 722 89 30
 • Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i O.C.  -– (22) 722 89 59
 • Policją  - 112

 

/-/ Witold Malarowski

WÓJT GMINY IZABELIN