Informacje o stanie mienia Gminy Izabelin

 

Okres sprawozdawczy

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

2016 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Izabelin za 2016 rok

informacja
2015 rok Informacja o stanie mienia Gminy Izabelin za 2015 rok informacja
2014 rok Informacja o stanie mienia Gminy Izabelin za 2014 rok informacja
2013 rok Informacja o stanie mienia Gminy Izabelin za 2013 rok informacja
2012 rok Informacja o stanie mienia Gminy Izabelin za 2012 rok informacja