Projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)

Rok budżetowy

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

2018

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026

Projekt uchwały wraz z załącznikami i objaśnieniami

2017

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026

Projekt uchwały wraz z załącznikami i objaśnieniami

Autopoprawka

2016

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023

Projekt uchwały wraz z załącznikami i objaśnieniami

2015

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023

Projekt uchwały wraz z załącznikami i objaśnieniami

2014

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026

Projekt uchwały wraz z załącznikami i objaśnieniami

2013

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

Projekt uchwały

Załącznik WPF

Załącznik przedsięwzięcia

Objaśnienia