Konsultacje społczne w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2020

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowano projekt Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Izabelin dostosowujący jego zapisy do obowiązujących przepisów prawa. Doprecyzowano zakres przedmiotowy spraw, które ma określać regulamin m.in.

 • dokonano rozszerzenia listy odpadów przyjmowanych przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o: odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • określono obowiązek selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez wszystkich Mieszkańców 
 • w związku ze zniesieniem regionalizacji w odpadach komunalnych usunięto zapis o konieczności zagospodarowania odpadów w instalacjach wskazanych dla regionu zachodniego 

Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie: od 6 lipca 2020 r. do 22 lipca 2020 r.  w następujących formach:

 1. pisemnej w terminie 6 lipca 2020 r. do 22 lipca 2020 r., w tym:
  a)    papierowej – opinie i uwagi można zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Gminy Izabelin
  pon. 9.00–18.00, wt.-pt. 8.00-16.00 w Wydziale Ochrony Środowiska pokój nr 4; 
  b)    elektronicznej – opinie i uwagi można przesyłać na adres mailowy: odpady@izabelin.pl;
 2. zbierania uwag w następujących punktach konsultacyjnych w dniu: 12 lipca 2020 r. w godzinach 10.00-14.00
 • Gminne Przedszkole w Laskach, Laski ul. 3 Maja 43, 05-080 Izabelin
 • Szkoła Podstawowa, Hornówek ul. Wojska Polskiego 5, 05-080 Izabelin
 • Centrum Kultury Izabelin, Izabelin C ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin
 • Szkoła Podstawowa, Izabelin C ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin

Zarządzenie Wójta dostępne jest pod adresem:
http://www.bip.izabelin.pl/container/dokumenty/przepisy/zarzadzenia/2020/173.2020.pdf

Autor: Rafał Bieńkowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-06-18
Data publikacji:2020-06-18
Osoba sporządzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:289

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-24 17:02:44Rafał BieńkowskiaktualizacjaKonsultacje społczne w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin
2020-06-24 10:46:37Rafał BieńkowskiwpisKonsultacje społczne w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin