Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2020

Izabelin, dnia  09.01.2020 roku

WAP.6733.1.2020.KS

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, iż na wniosek Pana Jakuba Kamińskiego działającego z upoważnienia PGE DYSTRYBUCJA S. A.;  

 

 w dniu 02.01.2020 roku    

 zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Sieci elektroenergetycznej średniego napięcia – (kablowa) SN-15 KV z przewodem światłowodowym, na działkach: nr ew. 1497 z obrębu Truskaw, nr ew. 1113, nr ew. 1491 oraz fragment dz. nr ew. 661/6 (do rowu południowego w Truskawiu), obręb Nr 0025 Truskaw, Gmina Izabelin, Powiat Warszawski Zachodni, położonych w Kampinoskim Parku Narodowym.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, Strony i Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Izabelin, z siedzibą przy ul. 3-go Maja nr 42 pok. nr 1, tel. (22 722 89 36 lub 35).

 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa).

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Zamieszczono:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu

 

Sprawę prowadzi:  Krzysztof Stańczyk, tel. 22 722 89 35, k.stanczyk@izabelin.pl

Autor: Krzysztof Stańczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-11
Data publikacji:2020-01-11
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Stańczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:394

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-11 13:22:23Rafał BieńkowskiwpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego