Raport o stanie Gminy Izabelin w 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2019

Przygotowanie raportu o stanie gminy to nowy wymóg, wynikający ze znowelizowanej w zeszłym roku ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994). Zgodnie z art. 28aa ust. 1 wójt co roku do końca maja musi przedstawić radzie raport o stanie gminy.

Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W tym roku wójtowie sporządzają dokument po raz pierwszy. Raport ma charakter publiczny i jest prezentowany na sesji absolutoryjnej rady gminy, a w debacie nad nim mają prawo brać udział również Mieszkańcy.

Publiczna debata nad Raportem odbędzie się na sesji Rady Gminy Izabelin w dniu 25 czerwca o godz. 16:00.

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w debacie i zabrać głos podczas sesji, muszą złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy swoje zgłoszenie zawierające podpisy co najmniej 20 osób.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy, nie więcej niż 15 osób, zgodnie z zapisami ustawy.

Zgłoszenia można składać do Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej 1 dzień przed posiedzeniem Rady Gminy.

Autor: Monika Kacprowicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-30
Data publikacji:2019-05-30
Osoba sporządzająca dokument:Monika Kacprowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Kacprowicz
Liczba odwiedzin:1723

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-30 13:57:58Monika KacprowiczaktualizacjaRaport o stanie Gminy Izabelin w 2018 r.
2019-05-30 10:26:22Monika KacprowiczaktualizacjaRaport o stanie Gminy Izabelin w 2018 r.