Ogłoszenie - pracownik na zastępstwo na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Środowiska

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lutego 2019

Wójt Gminy Izabelin poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Środowiska.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów;
  • Uzyskiwanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z działek gminnych w ramach bieżącego utrzymania;
  • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew;
  • wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia lub za zniszczenie bądź uszkodzenie drzew i krzewów;
  • zlecenie prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Izabelin w tym pielęgnacja pomników przyrody;
 2. przygotowywanie dokumentacji na potrzeby ustanawiania pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych lub zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
 3. prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 4. prowadzenie spraw wiązanych z opieką nad zwierzętami:
  • zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i kotom wolnożyjącym i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt poprzez ich wyłapywanie, opiekę weterynaryjną i transport do schroniska, nadzór nad wykonawcami;
  • przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie i hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną;
  • realizacja zadania wynikającego z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izabelin – akcja dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania zwierząt;
  • kontrola warunków bytowania zwierząt utrzymywanych na terenie gminy Izabelin wraz z przygotowywaniem decyzji o czasowe odebranie zwierząt właścicielom lub opiekunom;
 5. przygotowanie wniosków dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji leśnej;
 6. sprawozdawczość z zakresu działalności wydziału;
 7. przygotowanie projektów uchwał w zakresie działania wydziału;
 8. współpraca z innymi jednostkami (Powiatowy Lekarz Weterynarii, Kampinoski Park Narodowy) w zakresie działań wydziału.

Autor: Hanna Cwartkowska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2019-02-05
Data publikacji:2019-02-05
Osoba sporządzająca dokument:Hanna Cwartkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:1455