Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla „budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu na działce nr ew. 236/5 w miejscowości Mościska”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2019

Izabelin, dnia 8 stycznia 2019r.

 SOŚ.6220.12.20.2018.AM

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Izabelin zawiadamia, iż w związku z wycofaniem wniosku przez Panią Małgorzatę Smater działającą w imieniu firmy Bemostal Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górczewskiej 179, 01-459 Warszawa w dniu 8 stycznia 2019 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 budowie „stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu na działce nr ew. 236/5 w miejscowości Mościska”.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 900-1800, wtorek – piątek 800-1600.

 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izabelin www.bip.izabelin.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 Skan obwieszczenia do pobrania poniżej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:660