2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 listopada 2018
NrZ dniaTytuł (w sprawie)Treść  (pdf)Treść (wersja tekstowa)Wyniki głosowania
I/1/2018 21 listopada 2018 r ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Izabelin treść
zał.
treść głosowanie
I/2/2018 21 listopada 2018 r wyboru Przewodniczącego Rady Gminy treść treść  
I/3/2018 21 listopada 2018 r ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Gminy Izabelin treść
zał.
treść głosowanie
I/4/2018 21 listopada 2018 r wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Izabelin treść treść  
II/5/2018 5 grudnia 2018 r. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Izabelin i wyboru jej przewodniczącego treść treść głosowanie
II/6/2018 5 grudnia 2018 r. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Izabelin i wyboru jej przewodniczącego treść treść głosowanie
II/7/2018 5 grudnia 2018 r. ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Izabelin i wyboru ich przewodniczących treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść głosowanie1
głosowanie2
głosowanie3
głosowanie4
II/8/2018 5 grudnia 2018 r. ustalenia diet dla radnych treść treść głosowanie
II/9/2018 5 grudnia 2018 r. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Izabelin treść treść głosowanie
II/10/2018

5 grudnia 2018 r.

przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu partnerskiego pn. „Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”

treść treść głosowanie
III/11/2018

19 grudnia 2018r.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026

treść
zał.1
zał.2
objaśnienia

treść
zał.1
zał.2
objaśnienia

 

 głosowanie
III/12/2018 19 grudnia 2018r. 

Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin.

 

treść 
tab.1-9
zał.1-3

 treść
tab.1-9,zał.1-3

 głosowanie
III/13/2018 19 grudnia 2018r.

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Izabelin  w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

treść
zał.

 treść

zał.1

głosowanie 
III/14/2018 19 grudnia 2018r.

sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019 – 2023

terść

 treść głosowanie 
III/15/2018 19 grudnia 2018r.

zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin

treść

 treść głosowanie 
III/16/2018 19 grudnia 2018r.

wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 95/12 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin

treść   treść  głosowanie
III/17/2018 19 grudnia 2018r.

wezwania do usunięcia naruszenia prawa

treść  treść głosowanie 
III/18/2018 19 grudnia 2018r.

rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Izabelin

treść  treść głosowanie 
III/19/2018 19 grudnia 2018r.

zmiany uchwały Nr II/7/18 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych  Komisji Rady Gminy Izabelin i ich przewodniczących

treść  treść głosowanie 
III/20/2018 19 grudnia 2018r.

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na

rok 2019

 treść
zał.

treść
zał. 

głosowanie
IV/21/18 31 grudnia 2018r.

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

treść

treść
zał.1
zał.2

głosowanie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-26
Data publikacji:2018-11-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:2626

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-01-28 17:10:51Anna Sikorskaaktualizacja2018
2019-01-10 16:03:35Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-31 14:19:58Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-31 14:15:17Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-27 15:12:08Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-27 12:44:12Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-27 12:35:32Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-27 12:33:16Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-27 12:32:02Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-27 12:23:01Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-27 12:08:23Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-27 12:05:18Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 11:19:44Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 11:19:06Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 11:18:13Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 11:17:15Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 11:16:21Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 11:15:35Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 11:14:38Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 11:13:28Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 11:11:48Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 09:46:40Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 09:45:08Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 09:42:22Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 09:40:58Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 09:38:45Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 09:36:21Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 09:33:47Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-24 09:29:13Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-12 14:21:17Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-12 12:05:40Anna Sikorskaaktualizacja2018
2018-12-12 12:04:36Anna Sikorskaaktualizacja2018