Podatek od środków transportowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2022

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku:

 1. deklarację na podatek od środków transportowych (druk deklaracji wraz z załącznikiem dołączony do procedury,
 2. dowód rejestracyjny pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,
 3. umowę (fakturę) kupna pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,  
 4. decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub uwierzytelnioną kopię,
 5. dokument potwierdzający, ze pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne ( lub uwierzytelnioną kopię)
 6. osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zgłaszające się po raz pierwszy obowiązek podatkowy dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego.
 7. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.           

Informacja w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 – dotyczy Uchwały Rady Gminy Izabelin nr X/74/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 1. Zgodnie z art. Art. 20a. 1. ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2022. 1452 ze zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a–d, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1–3 do ustawy.

Uchwały:

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH   druk  druk excel
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 DT-1 DT-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 DT-1/A DT-1/A

Podatek od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obrony Państwa

Załączniki:

Archiwum:

Autor: Aneta Kadzińska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2022-12-07
Data publikacji:2022-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Kadzińska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:18481

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-12-07 15:12:20Rafał BieńkowskiaktualizacjaPodatek od środków transportowych
2020-01-28 15:36:45Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od środków transportowych
2020-01-28 15:36:35Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od środków transportowych
2020-01-28 15:27:42Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od środków transportowych
2019-01-17 09:15:27Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od środków transportowych
2019-01-17 09:11:20Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od środków transportowych
2019-01-17 09:11:15Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od środków transportowych
2018-01-05 13:10:11Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od środków transportowych
2018-01-05 13:04:05Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od środków transportowych
2018-01-04 12:50:33aktualizacjaPodatek od środków transportowych
2017-12-13 12:57:45aktualizacjaPodatek od środków transportowych
2017-01-18 10:20:29aktualizacjaPodatek od środków transportowych
2016-12-28 13:46:26aktualizacjaPodatek od środków transportowych