Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2017

KARTA INFORMACYJNA NR 55

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin

ul. 3 Maja 42

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

tel. (0-22)  722-89-61, (0-22)  722-89-75

fax (0-22) 722-80-06

 

0143/55/2017

aktualizacja 20.01.2017

 

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

PODSTAWA PRAWNA:
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.)
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba fizyczna:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
  wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)
 • jeżeli Wnioskodawca  działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej

Osoba prawna:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
  wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (nazwę, adres siedziby, NIP)
 • jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej

OPŁATY:

Opłata skarbowa: 

 • za zaświadczenie - 21 zł
 • od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu, lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- osobiście: Kancelaria Urzędu Gminy Izabelin 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

 

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

- osobiście: Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin, pokój nr 101 poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin,

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Zaświadczenia są wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie. 

 

UWAGI:

Kto może wystąpić z wnioskiem zainicjować sprawę:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
  lub osoby upoważnione

 

Opłatę skarbową/gotówką/ uiszcza się bezpośrednio w urzędzie w chwili składania wniosku lub przelewem na konto urzędu: PKO BP S.A. II O/W-wa 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034.

 

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik - Halina Szczepanik

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 – 61, (0-22)  722 - 89 – 75

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 

 

NOTATKI:

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godzinach 9.00 – 18.00

 

wtorek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu - parter) jest czynna

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.0 do 16.00, czwartek i piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31-1020 1026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Kancelarii w godzinach pracy urzędu.

Autor: Halina Szczepanik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2017-01-20
Data publikacji:2017-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Halina Szczepanik
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:7239

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-12-14 12:09:22Anna SikorskaaktualizacjaWydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
2018-01-05 13:12:09Anna SikorskaaktualizacjaWydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
2017-11-10 10:34:26Anna SikorskaaktualizacjaWydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
2017-01-20 12:17:38Anna SikorskaaktualizacjaWydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach