Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie rozbudowy dróg powiatowych 4128W i 4130W

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2016

 

 

Izabelin, dnia 10 czerwca 2016r.

 ROŚ.6220.5.7.2016

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Izabelin zawiadamia, iż w dniu 10 czerwca 2016 r. na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki reprezentowanego przez Bartłomieja Małetka wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„rozbudowie drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice”.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 900-1800, wtorek – piątek 800-1600.

 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izabelin www.bip.izabelin.pl.

 

 

Poniżej do pobrania obwieszczenie i decyzja:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-10
Data publikacji:2016-06-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:1456