Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2015

KARTA INFORMACYJNA NR

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin  ul. 3 Maja 42

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. (0-22)  722 - 89 - 31

 fax (0-22)  722 - 80 - 06

 

 

    0143/   /2011

 

 aktualizacja 27.11.2015

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA:

 • 9c ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Izabelin

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Załączniki do wniosku:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015., poz. 783 ze zm.);

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wpis do rejestru - 50 zł
 • zmiana wpisu do rejestru, rozszerzenie zakresu działalności – 25zł

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- osobiście:

Kancelaria Urzędu Gminy Izabelin

 1. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty:

Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

 

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

- osobiście:

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin,

pokój nr 3 poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI :

Wpis przedsiębiorcy do rejestru dokonywany jest w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem. Jeżeli wniosek jest niekompletny organ wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44,                      02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu

 

UWAGI:

 1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Kierownik - Agata Bartoszewicz 

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środoiwska i Rolnictwa

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 - 63

 

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 • listownie na adres Urzędu Gminy  Izabelin

 

NOTATKI:

 

 

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godz. 9.00 - 18.00

 

wtorek – piątek

w godz. 8.00 - 16.00

 

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu)

w godzinach:

 poniedziałek, wtorek, środa  9.00 – 16.00

                czwartek i piątek 11.00 - 18.00

 

 

nr konta Urzędu: 31-10201026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy Urzędu.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-01
Data publikacji:2015-12-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2279