Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2021 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lutego 2021

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 252/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 7 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej wpłynęła jedna oferta, złożona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Warszawa-Praga z siedzibą przy ul. Knyszyńskiej 1, 03-647 Warszawa, nr KRS 0000769401.

Ze względu na fakt spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych przez oferenta, dotację w wysokości 99.600,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100) na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania przyznano Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa, nr KRS 0000769401.

Autor: Barbara Bacewicz-Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2021-02-09
Data publikacji:2021-02-09
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz-Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:91

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-02-09 15:00:23Rafał BieńkowskiwpisWyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2021 roku