Zwolnienia z podatków i opłat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Pomoc de minimis

Ulgi wynikają z ustawy regulującej podatek w postaci umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz przesunięcia terminu płatności podatku stosowane są na indywidualny wniosek podatnika na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.)

Podania należy składać w Kancelarii urzędu

Dokumenty wymagane do uzyskania ulgi:
Osoba fizyczna i osoba prawna ubiegająca się o ulgę w  podatkach składa - Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną de minimis  plik do pobrania/ strona UOKiK   

Ulgi i umorzenia stanowią pomoc de minimis, której udzielenie następuje z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej   (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Wzory formularzy oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Załączniki:

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8365

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-11 12:10:52aktualizacja - dodanie formularzaZwolnienia z podatków i opłat