System gospodarki odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zmiana stawki z gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2023 r.

Uchwałą Rady Gminy Izabelin  nr LXII/445/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania zmieniają się stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin i od 1lutego 2023r. będą wynosiły:

- 40 zł/osobę w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

- 30 zł/osobę w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów we własnym zakresie,

Opłat należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca, w którym nastąpił wywóz odpadów. 

- 206,00 zł/rocznie - ryczałtowa stawka dla nieruchomości o statusie rekreacyjnym

Opłaty należy dokonać do 28 grudnia 2022 r. 

Wysokość ulgi dla osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  pozostaje w dotychczasowej wysokości tj. 15 zł/osobę.

Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/11880/akt.pdf 

5 grudnia 2022

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.04.2022 r.

Uchwałą Rady Gminy Izabelin  nr LII/406/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania zmieniają się stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin i od 1 kwietnia 2022r. będą wynosiły:

- 36 zł/osobę w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

- 30 zł/osobę w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów we własnym zakresie,

Opłat należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca, w którym nastąpił wywóz odpadów. 

- 191,90 zł/rocznie - ryczałtowa stawka dla nieruchomości o statusie rekreacyjnym

Opłaty należy dokonać do 28 grudnia 2022 r. 

Wysokość ulg, zarówno dla mieszkańców, którzy kompostują swoje bioodpady, jak i ulga dla osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  pozostają w 

Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/2438/akt.pdf 

1 kwietnia 2022

Zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 16 lutego 2021r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr V/23/19  w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/1593/akt.pdf

W dniu 15 listopada 2022r. Rada Gminy Izabelin podjęła uchwałę Nr LXIII/486/22 w sprawie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/11881/akt.pdf 

30 grudnia 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13880