Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

dziennik urzędowy województwa mazowieckiego epuap

 

monitor polski dziennik ustaw RP 

ceidg

Najnowsze aktualności

OBWIESZCZENIE NR 25/2021 STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 16 grudnia 2021 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 grudnia 2021 roku, na wniosek Inwestora: Wójta Gminy Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Wieleckiego, została wydana decyzja nr 906/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi gminnej nr 410222W - ul. Sosnowej w Hornówku, w gm. Izabelin, realizowanej na działkach:

29 grudnia 2021
Domnika Glonek
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE NR 25/2021 STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 16 grudnia 2021 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Nabór na stanowisko ds. komunikacji społecznej

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej w Wydziale Komunikacji i Spraw Społecznych

17 grudnia 2021
Małgorzata Lewandowska
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko ds. komunikacji społecznej

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 16 grudnia 2-10 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2021.1371) ogłasza się zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: 

9 grudnia 2021
Marek Słoń
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

7 grudnia 2021
Małgorzata Lewandowska
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju i Bieżącego Utrzymania