Skład Rady Gminy - kontakt

Okręg wyborczyImię i nazwiskoFotografiaFunkcja pełniona w Radzie Gminye-mail
Izabelin C Joanna Katarzyna Białas Przewodnicząca Rady Gminy j.bialas@izabelin.pl
Izabelin B Piotr Dziewicki Wiceprzewodniczący Rady  Gminy 

Członek Komisji Gospodarczo-Finansowej

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
p.dziewicki@izabelin.pl
Laski, Mościska Michał Karczmarek

Wiceprzewodniczący Rady  Gminy

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

m.karczmarek@izabelin.pl
Sieraków, Truskaw Grażyna Fluder Wasilewska Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
g.fluder@izabelin.pl
Truskaw Wojciech Kanarek Członek Komisji Gospodarczo- Finansowej

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
w.kanarek@izabelin.pl
Laski Bartłomiej Połomski Członek Komisji Rewizyjnej b.polomski@izabelin.pl
Izabelin C Jolanta Kowalska Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
j.kowalska@izabelin.pl
Laski Krzysztof Markiewicz Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki
k.markiewicz@izabelin.pl
Hornówek Małgorzata Piekarska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Gospodarczo - Finansowej

Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki
m.piekarska@izabelin.pl
Izabelin C Justyna Pietrak Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska j.pietrak@izabelin.pl
Izabelin B Teresa Skowrońska Członek Komisji Gospodarczo - Finansowej

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
t.skowronska@izabelin.pl
Truskaw Tomasz Stempkowski Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej

Członek Komisji Rewizyjnej
t.stempkowski@izabelin.pl
Hornówek Bogdan Szczesiak Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
b.szczesiak@izabelin.pl
Izabelin C Ryszard Szymczak Członek Komisji Gospodarczo - Finansowej

Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki
r.szymczak@izabelin.pl
Hornówek Małgorzata Wiśniewska Członek Komisji Gospodarczo - Finansowej

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
m.wisniewska@izabelin.pl