dot. planów zagospodarowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E

Urząd Gminy Izabelin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski w związku z podjęciem przez Radę Gminy Izabelin uchwały Nr XXXI/270/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E.

13 maja 2019
Aneta Kędzierska
Czytaj więcej o: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski

Urząd Gminy Izabelin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski w związku z podjęciem przez Radę Gminy Izabelin uchwały Nr VIII/51/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski. 

13 maja 2019
Aneta Kędzierska
Czytaj więcej o: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 25 października 2017 r. uchwały Nr XXXI/270/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E”.

26 kwietnia 2019
Aneta Kędzierska
Czytaj więcej o: Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E”.

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski”

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 30 marca 2019 r. uchwały Nr VIII/51/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski”.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu.

5 kwietnia 2019
Aneta Kędzierska
Czytaj więcej o: Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:20047