Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Ogłoszenie Wójta Gminy Izabelin o przystąpieniu Gminy Izabelin do preferencyjnego zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

7 listopada 2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję o przystąpieniu Gminy Izabelin do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.     

Paliwo stałe podlegać będzie sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Izabelin.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel
w dwóch partiach:

Osoba chcąca dokonać zakupu preferencyjnego musi złożyć do Urzędu Gminy wniosek o zakup preferencyjny, który będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022- 2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości 1500 kg.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Paliwo stałe podlegać będzie sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego, po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę.

Kolejnym ogłoszeniem poinformujemy Państwa o przyjętej procedurze preferencyjnego zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych oraz o możliwości i miejscu złożenia wniosku.

Autor: Agata Bartoszewicz

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2022-11-07
Data publikacji:2022-11-07
Osoba sporządzająca dokument:Agata Bartoszewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:273