Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin C CENTRUM

7 września 2022

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonej procedury planistycznej mpzp wsi Izabelin C CENTRUM, zamieszczane są na stronie: http://www.bip.izabelin.pl/art,1137,mpzp-wsi-izabelin-c-centrum-rejon-urzedu-gminy 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego znajduje się poniżej.

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dostępny jest pod adresem: http://www.bip.izabelin.pl/art,1137,mpzp-wsi-izabelin-c-centrum-rejon-urzedu-gminy 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-07
Data publikacji:2022-09-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aneta Iwan
Liczba odwiedzin:349