Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin C „Centrum”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2019

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  oraz  art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 6 listopada 2019 r. uchwały Nr XVI/126/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin C „Centrum”.

Zakres projektu planu obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 948/1, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976.

Autor: Aneta Kędzierska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-13
Data publikacji:2019-11-13
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Kędzierska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:2558