2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2015

Informacja o przyjęciu mpzp wsi Mościska, Etap III część A

Wójt Gminy Izabelin informuje o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin uchwały Nr XXXII/271/13 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap III część A.

Poniżej można zapoznać się z treścią obwieszczenia, podsumowaniem i uzasadnieniem.

Załączniki:


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp wsi Hornówek, rejon ul. Wojska Polskiego i ul. Polnej

Załączniki:


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp wsi Izabelin C, działka Nr 1033 (róg K. Tetmajera i Z. Krasińskiego) 

Załączniki:


Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap IV 

W związku z korektą projektu planu wynikającą z częściowego uwzględnienia uwag zgłoszonych podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w lipcu 2013 r. uznano za zasadne ponowne wyłożenie skorygowanego projektu planu do publicznego wglądu.

Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach 01.10.2013 -23.10.2013

Uwagi do projektu planu można składać do dnia 08.11.2013 r.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 21.10.2013 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, pon. Nr 124.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:


Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Mościska, Etap III, część A

Wójt Gminy Izabelin informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Mościska, Etap III część A.

Wyłożenie odbędzie się w dniach 01.10.2013 - 23.10.2013 r.

Uwagi do projektu planu można składać do dnia 08.11.2013 r.

Dyskusja publiczna z udziałem projektantów planu odbędzie się w dniu 14.10.2013 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, pok. Nr 124 (Ip.) 

Załączniki:


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi SIERAKÓW

Wójt Gminy Izabelin informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi SIERAKÓW.

Wyłożenie odbędzie się w dniach 01.10.2013 r. - 31.10.2013 r.

Uwagi do projektu planu można składać do dnia 15.11.2013 r.

Dyskusja publiczna z udziałem projektantów planu odbędzie się w dniu 14.10.2013 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, Sala Nr 124 (Ip.) 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:


Rozpatrzenie uwag do projektu mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap IV

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Izabelin o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap IV.


Izabelin, dn. 15.03.2013 r

Ogłoszenie o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin w dniach 04.04.2013 r. – 17.05.2013 r. Uwagi do dnia 07.06.2013 r


Izabelin, dn. 11.03.2013 r.

Projekt mpzp wsi Hornówek, część D – PARKING. Wyłożenie do publicznego wglądu w okresie 11.03.2013-01.04.2013. Uwagi do 15.04.2013 r.


Izabelin, dn. 15.02.2013 r.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi HORNÓWEK, CZĘŚĆ D – PARKING" w dniach 11.03.2013-01.04.2013.


Izabelin, dn. 02.01.2013 r.

Projekt zmiany mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek,

Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - drugie wyłożenie do publicznego wglądu w okresie od 02.01.2013 r. do 31.01.2013 r. Uwagi do dnia 20.02.2013 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-06
Data publikacji:2015-10-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2766