2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2015

Izabelin, dn. 03.12.2012 r.

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRUSKAW i TRUSKAW - HELENÓWEK, Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Izabelin, dn. 26.11.2012 r.

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin.

Wyłożenie do publicznego wglądu 26.11.2012 -11.01.2013 r. Uwagi do dnia 11.02.2013 r.


Izabelin, dn. 13.11.2012 r.

Informacja

na temat projektu mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I oraz rozstrzygnięcie Wójta Gminy Izabelin w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu


 

Izabelin, dn. 05.11.2012 r.

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin.


 

Izabelin, dn. 31.10.2012 r.

WÓJT GMINY IZABELIN

zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 24 października 2012 r. uchwały Nr XXI/167/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część D - PARKING oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb przedmiotowego planu miejscowego


 

Izabelin, dn. 10.10.2012 r.

Stan zaawansowania prac

nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin 


Izabelin, dn. 02.10.2012 r.

Informacja

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część C" (rejon ul. Pocztowej). 


Izabelin, dn. 12.07.2012 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Izabelin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 


Izabelin, dn. 27.04.2012 r.

PROJEKT PLANU MIEJSCOWEGO

WSI LASKI, CZĘŚĆ C (REJON UL. POCZTOWEJ) WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 27.04 - 29.05 2012.

 


 

PROJEKT PLANU MIEJSCOWEGO WSI LASKI,

REJON UL. CYKLISTÓW WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM, ETAP I WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 27.04 - 29.05 2012.


 Izabelin, dn. 31.10.2012 r.

WÓJT GMINY IZABELIN

zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 24 października 2012 r. uchwały Nr XXI/167/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część D - PARKING oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb przedmiotowego planu miejscowego


Izabelin, dn. 25.10.2012 r.

WÓJT GMINY IZABELIN

informuje o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin Uchwały nr XXI/166/12 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, dla ul. Cyklistów wraz z terenem przyległym, Etap I.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-06
Data publikacji:2015-10-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2108