Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych - Telebim zewnętrzny LED SMD P8 192x288 cm

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 stycznia 2023

Na podstawie Zarządzenia nr 577/2023 Wójta Gminy Izabelin z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zbycia środka trwałego w związku z §8 Zarządzenia Nr 335/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostkach organizacyjnych Gminy Izabelin, przeznacza się do sprzedaży 1 sztukę używanego sprzętu, który nie posiada gwarancji producenta:

  • IG-524/2019 – Telebim zewnętrzny LED SMD P8 192x288 cm (pow. 5,5 m2), stan – używany za kwotę 15 000,00 zł (brutto)

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin do dnia 7 lutego 2023 r. do godziny 16:00.

Telebim ustawiony jest w Mościskach, na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Estrady. Telebim działa i jest na bieżąco używany.

W ofercie należy podać nazwę sprzętu, numer inwentarzowy oraz oszacowaną cenę brutto.

Wydanie zakupionego sprzętu nastąpi po dokonaniu zapłaty na podstawie wystawionej faktury VAT. Koszty demontażu oraz transportu telebimu pokrywa kupujący.

Dokonujący zakupu nabywając sprzęt, mając na uwadze znajomość jego stanu technicznego, nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do sprzedającego.

W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych kupnem składnika majątku wymienionego w ogłoszeniu, zostanie przeprowadzona aukcja między tymi osobami.

Autor: Paweł Dubaniewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2023-01-27
Data publikacji:2023-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dubaniewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:559