OBWIESZCZENIE NR 25/2021 STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 16 grudnia 2021 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 grudnia 2021

 STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 grudnia 2021 roku, na wniosek Inwestora: Wójta Gminy Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Wieleckiego, została wydana decyzja nr 906/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi gminnej nr 410222W - ul. Sosnowej w Hornówku, w gm. Izabelin, realizowanej na działkach:

  1. przeznaczonych pod inwestycje drogową, w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej stanowiących własność Gminy Izabelin: nr ew. 215/4, 32/7, 32/8, 214/7, 213/3, 580, 465/1, 464/1, 463/1, 578, 31/23, 576, 574, 31/22, 570, 31/20, 569, 565, 559, 557 w obrębie ewidencyjnym 0008 Hornówek, w jednostce ewidencyjnej 143202 2, Izabelin;
  2. przeznaczonych pod inwestycję drogową, które w całości z mocy prawa stają się własnością Gminy Izabelin: nr ew. 31/26, 31/25, 31/24, 572, 31/21, 567, 563, 561, 31/19, 31/18, 31/17 w obrębie ewidencyjnym 0008 Hornówek, w jednostce ewidencyjnej 143202_2, Izabelin;
  3. przeznaczonych pod inwestycje drogowa powstałych w skutek podziału nieruchomości, które z mocy prawa stają się własnością Gminy Izabelin: nr ew. 215/7(215/3), 32/18(32/1), 215/5(215/2), 32/20(32/3), 215/9(215/1), 32/22(32/4), 32/24(32/5), 31/31(31/14), 31/33(31/28), 558/1(558) w obrębie ewidencyjnym 0008 Hornówek, w jednostce ewidencyjnej 143202_2, Izabelin;
  4. dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy' sieci uzbrojenia terenu: nr ew. 32/19, w obrębie ewidencyjnym 0008 Hornówek, w jednostce ewidencyjnej 143202 2, Izabelin;
  5. dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych: nr ew. 112/4 w obrębie ewidencyjnym 0008 Hornówek, w jednostce ewidencyjnej 143202_2, Izabelin;
  6. dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy zjazdów: nr ew. 32/2, 32/21(32/3), 32/11, 32/17, 32/16, 463/2, 573, 571, 31/34(31/28), 31/27, 564, 560 w obrębie ewidencyjnym 0008 Hornówek, w jednostce ewidencyjnej 143202 2, Izabelin;
Autor: Domnika Glonek

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2021-12-29
Data publikacji:2021-12-29
Osoba sporządzająca dokument:Domnika Glonek
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:246