Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

dziennik urzędowy województwa mazowieckiego

 

epuap

 

dziennik ustaw RP

 

ceidg

 

monitor polski


 Metryka:  

 Liczba odwiedzin:

Najnowsze aktualności

Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Wójt Gminy Izabelin zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

30 września 2020
Barbara Bacewicz-Borys
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Konsultacje społeczne w sprawie koncepcji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Izabelin

Wójt Gminy Izabelin zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie koncepcji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Izabelin.

Konsultacje odbędą się w terminie od 14.10.2020 r. do 31.10.2020 r.

30 września 2020
Marcin Dębowski
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w sprawie koncepcji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Izabelin

Oferta małego grantu - Sportowa integracja mieszkańców Gminy Izabelin

W dniu 9 września 2020 r., w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Sportowa integracja mieszkańców Gminy Izabelin”. Oferta została złożona zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)

15 września 2020
Barbara Bacewicz-Borys
Czytaj więcej o: Oferta małego grantu - Sportowa integracja mieszkańców Gminy Izabelin