dot. planów zagospodarowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 25 października 2017 r. uchwały Nr XXXI/270/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E”.

26 kwietnia 2019
Aneta Kędzierska
Czytaj więcej o: Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E”.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski

Urząd Gminy Izabelin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski w związku z podjęciem przez Radę Gminy Izabelin uchwały Nr VIII/51/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski. 

13 maja 2019
Aneta Kędzierska
Czytaj więcej o: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E

Urząd Gminy Izabelin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski w związku z podjęciem przez Radę Gminy Izabelin uchwały Nr XXXI/270/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E.

13 maja 2019
Aneta Kędzierska
Czytaj więcej o: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski”

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 30 marca 2019 r. uchwały Nr VIII/51/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski”.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu.

5 kwietnia 2019
Aneta Kędzierska
Czytaj więcej o: Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11150