Obwieszczenie o informacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania opinii do przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa pojemności magazynowej Terminala Paliw w Mościskach”