Inne ciężary publiczne

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy
link

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
link

Opłaty za czynności wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego
link

Opłaty za czynności z zakresu ewidencji ludności
link

Opłaty za czynności z zakresu ochrony środowiska
link

Opłaty za czynności z zakresu architektury i geodezji
link

Opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola publiczne
link