Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin

5 września 2018

Wójt Gminy Izabelin zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin.

Konsultacje odbędą się w terminie od 20.09.2018 r. do 03.10.2018 r.

W tym terminie będzie można zgłaszać uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)
  2. w formie pisemnej za pośrednictwem faxu na nr 22 722 80 06,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada.gminy@izabelin.pl,
  4. pisemnie w punkcie konsultacyjnym.

 

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszając się do udziału w konsultacjach, proszone są o:

 

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się w Zarządzeniu Nr 326/2018 z dnia 4 września 2018 r. Wójta Gminy Izabelin, które również zamieszone zostało poniżej.

Konsultacjom społecznym podlega projekt zmian w statucie Gminy Izabelin. Zmiany te wynikają z ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130), zwana dalej ustawą. Postanowienia ustawy, w zakresie dotyczącym ustroju gmin, będą obowiązywać rady gmin nowej kadencji. Zmiany statutu zostały przygotowane przez doraźną Komisje Statutową powołaną uchwałą Nr XXXVII/344/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2018r.

Do najważniejszych zmian statutu należą:

 

Jednocześnie komisja statutowa dokonała  drobnych korekt dotyczących protokołów sesji, nr oddziałów w statucie oraz zmieniła zasady odczytywania projektów uchwał przed  ich głosowaniem na sesji rady.

Autor: Barbara Bacewicz - Borys

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2018-09-05
Data publikacji:2018-09-05
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz - Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:782

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-09-06 13:43:04Anna Sikorskaaktualizacja - plakatKonsultacje społeczne w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin