Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Kwalifikacja wojskowa 2018

15 stycznia 2018

Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. 2017. poz. 2254) ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r.

W  Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się  28 lutego 2018 r. i potrwa do 05 kwietnia 2018 r.

Dla Gminy Izabelin wyznaczono termin kwalifikacji w dniach 26 – 27.03.2018 r.

Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. Filia w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127  05 - 850 Ożarów Mazowiecki.
Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej  -  tel. 22 – 733 72 75,

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 1999 roku,
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1994 - 1998, którzy nie posiadają określonej   kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby urodzone w latach 1997 - 1998, które:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 „b" ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 3. kobiety urodzone w latach 1994 - 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę
  w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010.
  w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2010 Nr 54, poz. 321);
 4. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 

Wójtowi :

Powiatowej komisji lekarskiej:

Wojskowemu komendantowi uzupełnień:


Sankcje karne

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Przeniesienie do rezerwy:

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, - „A”, „B” lub „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”), zostaną skreślone z ewidencji wojskowej. Osoby posiadające kategorie zdrowia „E” - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej. W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (oznaczającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od dnia otrzymania orzeczenia zgłosić się w siedzibie kwalifikacji wojskowej lub  do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Przeniesienie do rezerwy osób które spełniły obowiązek stawienia się do kwalifikacji następuje z mocy prawa, co oznacza że nie jest konieczne osobiste stawienie się w tym celu do WKU.

Autor: Piotr Rzeźnicki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2018-01-15
Data publikacji:2018-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Rzeźnicki
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:1138

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-22 12:05:29Anna SikorskaaktualizacjaKwalifikacja wojskowa 2018
2018-01-15 12:15:45Anna SikorskaaktualizacjaKwalifikacja wojskowa 2018
2018-01-15 12:15:08Anna SikorskaaktualizacjaKwalifikacja wojskowa 2018