Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Izabelin.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2017

Do wyłożonego projektu zmiany Studium nie wniesiono żadnych uwag.

Na sesji w dniu 22 listopada 2017 r. Rada Gminy Izabelin podjęła uchwałę Nr XXXII/275/17 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Izabelin. Poniżej Obwieszczenie Wójta w przedmiotowej sprawie oraz Uzasadnienie i Podsumowanie wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Autor: Aneta Iwan

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2017-12-01
Data publikacji:2017-12-01
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Iwan
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:622