Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Izabelin - działka 79/2 obr. Mościska. Wyłozenie do publicznego wglądu 02.10.2017 r. - 23.10.2017 r. Uwagi do dnia 13.11.2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2017

Obszar zmiany studium obejmuje działkę o Nr ew. 79/2 położoną we wsi Mościska, przy ul. Chabrowej o powierzchni   2427m2  zakupioną przez Gminę Izabelin w maju 2017 r.

Celem zmiany, zgodnie z uzasadnieniem do uchwały intencyjnej, jest umożliwienie przeprowadzenia planowanej inwestycji gminnej, polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno – usługowego na budynek mieszkalny i zwiększenie w ten sposób gminnego zasobu mieszkaniowego.

W ramach wyłożenie do publicznego wglądu zachęcamy do udziału w dyżurze autorskim głównego projektanta oraz w dyskusji publicznej w dniu 09.10.2017 r. (poniedziałek). Szczegóły w załączonym ogłoszeniu z dnia 15.09.2017 r., Znak: GPA. 6720.7.2017.AI

Autor: Aneta Iwan

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2017-10-02
Data publikacji:2017-10-02
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Iwan
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:565