Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Fundusze Sołeckie - Informacja

5 września 2016

 

fundusz sołecki logo

Fundusz sołecki - są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Aby sołectwo otrzymało środki z funduszu sołeckiego, należy zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

We wniosku należy wskazać, na co mieszkańcy chcą przeznaczyć środki funduszu (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać przewidywany koszt tych prac.

Wniosek powinien dotyczyć przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze „Strategią zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016 – 2030”.

Informacja o wysokości przysługujących na sołectwo środków została przekazana sołtysom w terminie do 31 lipca br.

Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi w terminie do 30 września 2016 roku.

FUNDUSZ SOŁECKI - AKTY PRAWNE
  • Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 poz. 301 ze zm.)
  • Uchwała Rady Gminy Izabelin Nr V/19/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Środki z funduszu sołeckiego najczęściej przeznaczane były na:
  • Budowę, remont i doposażenie placów zabaw dla dzieci
  • Naprawę chodników
  • Zapewnienie porządku we wsi (np. postawienie koszy na śmieci)
  • Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni
  • Wykonanie oświetlenia ulic, placów zabaw
  • Organizację festynów
  • Druk ulotek i materiałów informacyjnych dotyczących sołectwa
  • Wykonanie projektów uspokojenia ruchu na drogach gminnych

domek sołtysa ilustracja


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-09-05
Data publikacji:2016-09-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:2856