Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Rok 2018

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

Opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na rok 2018 Wa.11.2018

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu

Wa.12.2018

Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

Wa.401.2017

Opinia o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026

Wa.402.2017

Opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 2.700.000 zł

Wa.362.2018

Opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł

Wa.363.2018

 

 

Rok 2017

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

Opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000 zł

Wa.105.2017

Opinia o możliwości wykupu obligacji o wartości 1.898.000 zł

Wa.106.2017

Opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na rok 2017

Wa.28.2017

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu

Wa.27.2017

Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

Wa.350.2016

Opinia o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026

Wa.349.2016

 

Rok 2016

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu

Wa.4.2016

Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

Wa.317.2015

Opinia o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023

Wa.316.2015

 

Rok 2015

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

Wa.408.2014

Opinia o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023

Wa.407.2014

 

Rok 2014

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu

Wa.35.2014

Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu w 2014 roku

Wa.360.2013

Opinia o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026

Wa.361.2013

 

Rok 2013

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

Opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej na rok 2013

Wa.1.2013

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w 2013 roku

Wa.2.2013

Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu w 2013 roku

Wa.418.2012

Opinia o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023

Wa.417.2012