Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

dziennik urzędowy województwa mazowieckiego

 

epuap

 

dziennik ustaw RP

 

ceidg

 

monitor polski


 Metryka:  

 Liczba odwiedzin:

Najnowsze aktualności

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Informujemy o rozpoczęciu procedury aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin.

Zachęcamy do składania wniosków w terminie do dnia 29 maja 2020 r.

16 marca 2020
Aneta Iwan
Czytaj więcej o: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zapytanie ofertowe dot. koncepcji zagospodarowania terenów zieleni gminy Izabelin

Urząd Gminy Izabelin, z siedzibą 05-080 Izabelin, ul. 3 Maja 42, jako Zamawiający ogłasza nabór ofert na zadanie pod nazwą: „Oferta na opracowanie koncepcji oraz projektu zagospodarowania wraz z wykonaniem graficznej wizualizacji zagospodarowania terenów zieleni Gminy Izabelin”.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2020 r. o godzinie 16.00

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego dostępne w Urzędzie Gminy Izabelin, Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 3, tel. 22 722 89 31.

9 marca 2020
Anna Niedźwiedzka
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dot. koncepcji zagospodarowania terenów zieleni gminy Izabelin

Nabór na stanowisko inspektora ds. jakości powietrza

Wójt Gminy Izabelin  ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. jakości powietrza.

21 lutego 2020
Małgorzata Lewandowska
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko inspektora ds. jakości powietrza

Obwieszczenie o informacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania opinii dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin”

Obwieszczenie z dnia 17.02.2020 r. znak: WOS.6220.2.5.2020.AN o informacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin”.

18 lutego 2020
Anna Niedźwiedzka
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o informacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania opinii dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin”