System odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2015

System odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin

W drodze postępowania przetargowego na lata 2016-2019 wyłoniony został Wykonawca usługi -firma BYŚ.
Umowa przetargowa zawarta została na 4 lata.
Na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji naliczana jest opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Opłata naliczana jest za każdą osobę, zamieszkującą w gminie Izabelin, według ustalonych przez Radę Gminy stawek.
Stawki od 01.01.2016r.:
12,00 - opłata za 1 osobę, która zbiera odpady w sposób selektywny.
24,00 - opłata za 1 osobę, która zbiera odpady w sposób nieselektywny.

144,00 - ryczałt za rok, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,

288,00 - ryczałt za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny

W ramach Systemu odbierane są od mieszkańców:

 • odpady zmieszane, składowane w zielonych pojemnikach,
 • odpady segregowane wg dwóch frakcji:
  • metal, szkło, plastik - składowane w żółtych workach,
  • makulatura, odzież - składowane w niebieskich workach,

Ponadto:

 • trawa, liście, gałęzie - składowane w workach, zakupionych przez mieszkańców,
 • odpady wielkogabarytowe i elektroodpady - 2 razy w roku odbierane sprzed posesji, w okresie między wystawkami zbierane w miejscu selektywnej zbiórki.
 • zużyte baterie, świetlówki, przeterminowane leki - zbierane w miejscach wskazanych w Regulaminie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.
 • Od 01.01.2016r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przyjmowane będą również
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiąze odpady komunalne (odbiór limitowany - max. 0,3 Mg/rocznie (300 kg/rocznie) dla gospodarstwa w zabudowie jednorodzinnej oraz max. 1 Mg/rocznie (1000 kg/rocznie) dla jednej posesji w zabudowie wielorodzinnej.) 
 • zużyte opony,
 • chemialia,
 • przeterminowane leki,
 • świetlówki,
 • zużyte baterie i akumulatory,

Załączniki:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3064