mpzp wsi Hornówek, rejon ul. Wojska Polskiego i ul. Polnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2015

Obszar objęty projektem planu ograniczony jest:

  • od północy: północną granicą działek Nr 92/17, 91 i 90/1;
  • od wschodu: wschodnią granicą działek Nr 90/1 i 90/2, północną a następnie wschodnią i południową granicą działki Nr 481, wschodnią granicą działek Nr 92/20, 92/21, 92/22, 92/2, 92/29, 92/27, 551, 92/5, 92/6, 92/44, 92/46, 92/47, 92/31, 92/32, 92/33, 92/34 i 92/35;
  • od południa: południową granicą działki Nr 92/35, południowo - wschodnią granicą działki Nr 92/37, południową granicą działki Nr 92/37 do południowo - wschodniego narożnika działki Nr 89/41, południową granicą działek Nr 89/41 i 89/24;
  • od zachodu: zachodnią granica działki Nr 89/24 do południowej granicy działki Nr 89/5, zachodnią granicą działki Nr 89/5 do północno-zachodniego na rożnika działki Nr 89/16, północną granicą działki Nr 89/16, zachodnią granicą działek Nr 89/40, 89/39, 89/38, 89/37, 89/20, północną granicą działki Nr 89/20, zachodnią granicą działki Nr 92/8, 92/9, 92/10, 92/11, 92/12, 92/13, 92/14, 92/24, 92/23 i 92/17.


Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2013 r.

Załączniki:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2099