2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2019
NrZ dniaTytuł (w sprawie)Treść  (pdf)Treść (wersja tekstowa)Wyniki głosowania
V/22/19 9 stycznia 2019r.

ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania

treść

treść

głosowanie 
V/23/19 9 stycznia 2019r.

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

treść

treść

głosowanie 
VI/24/19 16 stycznia 2019r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026.

treść 

 treść

zał.1

zał.2

objaśnienia

 

głosowanie 
VI/25/19 16 stycznia 2019r.

zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin

treść   głosowanie 
VI/26/19 16 stycznia 2019r.

zmiany uchwały Nr XXXII/274/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

treść  treść  głosowanie
VI/27/19 16 stycznia 2019r.

przyjęcia wieloletniego programu osłonowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023

treść  treść głosowanie 
VI/28/19 16 stycznia 2019r.

przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2019 roku

treść

 treść

zał.1

głosowanie 
VI/29/19 16 stycznia 2019r.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

treść

treść

zał.1 

 głosowanie
VI/30/19 16 stycznia 2019r.

przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2019 rok

treść 

treść

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

 głosowanie
VI/31/19 16 stycznia 2019r.

wyboru reprezentanta Gminy Izabelin w Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kampinosem”

treść  treść  głosowanie
VI/32/19 16 stycznia 2019r.

zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2019

treść treść   głosowanie
VII/33/19 20 lutego 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
głosowanie
VII/34/19 20 lutego 2019 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
głosowanie
VII/35/19 20 lutego 2019 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść głosowanie
VII/36/19 20 lutego 2019 r. ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom treść treść głosowanie
VII/37/19 20 lutego 2019 r. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Izabelin treść
zał.
treść
zał.
 głosowanie
VII/38/19 20 lutego 2019 r. zmiany uchwały Nr XV/120/03 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2003r treść treść  głosowanie
VII/39/19 20 lutego 2019 r. ustanowienia Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku treść treść głosowanie
VII/40/19 20 lutego 2019 r. dofinansowania mieszkankom Gminy Izabelin świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia treść treść głosowanie
VII/41/19 20 lutego 2019 r. zmiany uchwały NR XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin treść treść głosowanie
VII/42/19 20 lutego 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nr 1893/13 i 1893/14 położonych w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin treść treść głosowanie
VII/43/19 20 lutego 2019 r. zmiany uchwały Nr IX/63/15 RGI z dnia 16 września 2015 r. treść
zał.1
zał.2
treść
zał.
głosowanie
VII/44/19 20 lutego 2019 r.

zmiany uchwały Nr V/23/19 Rady Gminy Izabelin z

dnia 9 stycznia 2019 r
treść treść głosowanie
VIII/45/19 30 marca 2019r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026

 treść

 treść

zał.1

zał.2

 głosowanie
VIII/46/19 30 marca 2019r.

zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin

treść

 treść

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

 

 głosowanie
VIII/47/19 30 marca 2019r.

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

treść  treść  głosowanie
VIII/48/19 30 marca 2019r.

finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i Miasta Stołecznego Warszawa  i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym zakresie 

treść  treść głosowanie 
VIII/49/19 30 marca 2019r.

likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin

treść  treść głosowanie 
VIII/50/19 30 marca 2019r.

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2019 rok

treść  treść  głosoawanie
VIII/51/19 30 marca 2019r.

przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski”

treść

zał.1a

zał.1b

zał.2

 treść  głosowanie
VIII/52/19 30 marca 2019r.

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Izabelin w drodze umowy sprzedaży nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 831/3 położonej w obrębie Truskaw

treść

treść   głosowanie
VIII/53/19 30 marca 2019r.

nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Truskaw

treść

zał.1

treść głosowanie 
VIII/54/19 30 marca 2019r.

powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. mienia komunalnego

treść

treść   głosowanie
VIII/55/19 30 marca 2019r. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie   treść treść   głosowanie
 VIII/56/19 30 marca 2019r.  przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2018 treść 

treść 

zał.

głosowanie 
VIII/57/19 30 marca 2019r. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r treść  treść  głosowanie
VIII/59/19 30 marca 2019r. zwrotu kosztów służbowych dla radnych Rady Gminy Izabelin treść  treść  głosowanie
VIII/60/19 30 marca 2019r. przyjęcia protokółów kontroli Komisji Rewizyjnej treść  treść głosowanie 
VIII/61/19 30 marca 2019r. rozpatrzenia skargi mieszkanki Gminy Izabelin treść  treść głosowanie 
VIII/62/19 30 marca 2019r. rozpatrzenia skargi na uciążliwe sąsiedztwo sklepu Carrefour treść  treść głosowanie 
IX/63/19 24 kwietnia 2019r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść

treść

objaśnienia

zał.1

zał.2 

 głosowanie
IX/64/19 24 kwietnia 2019r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin treść   głosowanie 
IX/65/19 24 kwietnia 2019r. odwołania Skarbnika Gminy Izabelin treść  treść  głosowanie
IX/66/19 24 kwietnia 2019r. powołania Skarbnika Gminy Izabelin treść  treść  głosowanie
IX/67/19 24 kwietnia 2019r. zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie treść  treść  głosowanie
IX/68/19 24 kwietnia 2019r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2018 rok treść treść  głosowanie 
IX/69/19  24 kwietnia 2019r. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej   treść  treść głosowanie 
X/70/19 7 maja 2019r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść

treść

objaśnienia

zał.1

głosowanie
X/71/19 7 maja 2019r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin treść

 treść

zał.1

zał.2

zał.3

głosowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-10
Data publikacji:2019-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Kacprowicz
Liczba odwiedzin:1913

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-09 10:07:53Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-04-29 10:41:52Monika Kacprowicza2019
2019-04-29 10:34:16Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-04-11 09:27:08Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-04-11 09:24:14Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-04-05 11:39:39Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 13:05:18Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 13:04:12Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 12:58:51Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 12:38:39Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 12:36:58Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 12:34:21Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 12:30:33Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 12:29:35Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-02-28 14:07:01Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-02-28 14:00:09Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-02-28 13:55:51Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-24 14:53:27Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-24 14:44:09Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-24 14:42:15Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-24 14:37:30Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-24 14:31:45Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-22 15:20:10Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-22 14:56:11Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-22 12:10:31Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-21 17:40:58Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-21 17:39:03Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-21 17:33:50Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-18 09:05:58Monika Kacprowiczaktualizacja2019