2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2019
NrZ dniaTytuł (w sprawie)Treść  (pdf)Treść (wersja tekstowa)Wyniki głosowania
V/22/19 9 stycznia 2019r.

ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania

treść

treść

głosowanie 
V/23/19 9 stycznia 2019r.

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

treść

treść

głosowanie 
VI/24/19 16 stycznia 2019r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026.

treść 

 treść

zał.1

zał.2

objaśnienia

 

głosowanie 
VI/25/19 16 stycznia 2019r.

zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin

treść   głosowanie 
VI/26/19 16 stycznia 2019r.

zmiany uchwały Nr XXXII/274/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

treść  treść  głosowanie
VI/27/19 16 stycznia 2019r.

przyjęcia wieloletniego programu osłonowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023

treść  treść głosowanie 
VI/28/19 16 stycznia 2019r.

przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2019 roku

treść

 treść

zał.1

głosowanie 
VI/29/19 16 stycznia 2019r.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

treść

treść

zał.1 

 głosowanie
VI/30/19 16 stycznia 2019r.

przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2019 rok

treść 

treść

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

 głosowanie
VI/31/19 16 stycznia 2019r.

wyboru reprezentanta Gminy Izabelin w Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kampinosem”

treść  treść  głosowanie
VI/32/19 16 stycznia 2019r.

zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2019

treść treść   głosowanie
VII/33/19 20 lutego 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
głosowanie
VII/34/19 20 lutego 2019 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
głosowanie
VII/35/19 20 lutego 2019 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść głosowanie
VII/36/19 20 lutego 2019 r. ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom treść treść głosowanie
VII/37/19 20 lutego 2019 r. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Izabelin treść
zał.
treść
zał.
 głosowanie
VII/38/19 20 lutego 2019 r. zmiany uchwały Nr XV/120/03 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2003r treść treść  głosowanie
VII/39/19 20 lutego 2019 r. ustanowienia Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku treść treść głosowanie
VII/40/19 20 lutego 2019 r. dofinansowania mieszkankom Gminy Izabelin świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia treść treść głosowanie
VII/41/19 20 lutego 2019 r. zmiany uchwały NR XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin treść treść głosowanie
VII/42/19 20 lutego 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nr 1893/13 i 1893/14 położonych w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin treść treść głosowanie
VII/43/19 20 lutego 2019 r. zmiany uchwały Nr IX/63/15 RGI z dnia 16 września 2015 r. treść
zał.1
zał.2
treść
zał.
głosowanie
VII/44/19 20 lutego 2019 r.

zmiany uchwały Nr V/23/19 Rady Gminy Izabelin z

dnia 9 stycznia 2019 r
treść treść głosowanie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-10
Data publikacji:2019-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Kacprowicz
Liczba odwiedzin:801

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-03-04 13:05:18Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 13:04:12Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 12:58:51Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 12:38:39Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 12:36:58Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 12:34:21Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 12:30:33Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-03-04 12:29:35Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-02-28 14:07:01Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-02-28 14:00:09Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-02-28 13:55:51Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-24 14:53:27Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-24 14:44:09Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-24 14:42:15Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-24 14:37:30Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-24 14:31:45Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-22 15:20:10Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-22 14:56:11Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-22 12:10:31Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-21 17:40:58Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-21 17:39:03Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-21 17:33:50Monika Kacprowiczaktualizacja2019
2019-01-18 09:05:58Monika Kacprowiczaktualizacja2019