Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu: Warsztaty muzyczno – liturgiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2018

W dniu 23 maja 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty muzyczno-liturgiczne”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.)

Ofertę złożyło Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z siedzibą Domu Generalnego przy ul. Piwnej 9/11, 00-262 Warszawa, wnioskując o dotację na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 7.980,00 zł.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą i do wypowiedzenia się na jej temat. Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 30 maja 2018 r. do 7 czerwca 2018 r. włącznie, drogą elektroniczną na adres b.borys@izabelin.pl lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 9.00-18.00, wtorek - piątek 8.00-16.00, albo przesłać na adres Urzędu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem (liczy się data wpływu do Urzędu).

Autor: Barbara Bacewicz - Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2018-05-30
Data publikacji:2018-05-30
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz - Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:209