Wyniki otwartego konkursu ofert - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2018

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w 2018 r.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 288/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 kwietnia 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w 2018 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin z siedzibą przy ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, Numer KRS 0000408408.

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin wnioskowało o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji ww. zadania w kwocie 6.029,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

Wobec spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych dotację na wsparcie realizacji zadania przyznano Izabelińskiemu Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast i Gmin we wnioskowanej wysokości, czyli w kwocie 6.029,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

Autor: Barbara Bacewicz - Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz - Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:216