Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu “Parafialny wyjazd na majówkę”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2018

W dniu 20 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Parafialny wyjazd na majówkę”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).

Ofertę złożyła Parafia Rzymsko-katolicka Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach, ul. 3 Maja 40/42, 05-080 Izabelin, wnioskując o dotację na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 2.000,00 zł.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą i do wypowiedzenia się na jej temat. Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 20 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. włącznie, drogą elektroniczną na adres b.borys@izabelin.pl lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 9.00-18.00, wtorek - piątek 8.00-16.00, albo przesłać na adres Urzędu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem (liczy się data wpływu do Urzędu).

Autor: Barbara Bacewicz - Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2018-04-20
Data publikacji:2018-04-20
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz - Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:181