Ogłoszenie o ponownym (częściowym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Hornówek, część E w dniach 29.09.2017 r. – 20.10.2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2017

Wyłożenie związane jest z projektowanym poszerzeniem pasa drogowego ul. Rolnej z 5,0 m proponowanych na etapie poprzedniego wyłożenia do publicznego wglądu (28.06.2017 r. – 31.07.2017 r.) do 9,0 m, co stanowić będzie powtórzenie w tym zakresie ustaleń obowiązującego planu miejscowego wsi Hornówek, część C GIMNAZJUM z 2005 r., jak tez poprzednich planów miejscowych dla tego terenu.

Wyłożenie obejmuje działki Nr: 85/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 87/2, 87/3, 192/1 położone przy ul. Rolnej. Obszar objęty ponownym wyłożeniem oznaczony został na Załączniku graficznym, do niniejszego Ogłoszenia kolorem czerwonym.

Autor: Aneta Iwan

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2017-09-15
Data publikacji:2017-09-15
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Iwan
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:446