Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegająego na, Budowie dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2016

Izabelin, dnia 20 czerwca 2016r.

 ROŚ.6220.7.5.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w nawiązaniu do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Izabelin zawiadamia, iż w dniu 20 czerwca 2016 r. na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Izabelin z siedzibą w Izabelinie przy ul. 3-Maja 42 (wniosek uzupełniono w dn. 18.05.2016r) wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 900-1800, wtorek – piątek 800-1600.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izabelin www.bip.izabelin.pl.

 

 

Treść obwieszczenia i decyzji do pobrania poniżej.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-20
Data publikacji:2016-06-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:1762