Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia / dot. środowiska / 2009

2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2015

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzania raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu

Załączniki:

data publikacji: 18.08.2009


ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami na terenie Gminy Izabelin, w miejscowości Truskaw.

Załączniki:

data publikacji: 05.08.2009


Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla drogi powiatowej 3-go Maja

Załączniki:

data publikacji: 17.07.2009


Obwieszczenie Wójta o rozbudowie oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu w Gminie Izabelin na działkach nr ew. 849/4, 850/7, 851/3, 852/3, 865/9 w obrębie Truskaw

Załączniki:

data publikacji: 28.05.2009


Wójt Gminy Izabelin wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzonej zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin”

Załączniki:

data publikacji: 24.03.2009


Zawiadamia się, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III"

Załączniki:

data publikacji: 24.03.2009


Zawiadamia się, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część "D""

Załączniki:

data publikacji: 24.03.2009


Wójt Gminy Izabelin wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:

data publikacji: 09.03.2009


DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegajęcego na "budowie samoobsługowej stacji paliw płynnych w miejscowości Mościska, przy ul. Estrady, na działkach nr 80/18 i 80/19

Załączniki:

data publikacji: 26.11.2009


Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego dotyczącego środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegajęcego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM 900/1800/UMTS - Izabelin New

Załączniki

data publikacji: 19.11.2009


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rozbudowa Oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu w Gminie Izabelin

Załączniki:

data publikacji: 24.09.2009


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja na odcinku od kościoła w Laskach do Truskawia

Załączniki:

data publikacji: 24.08.2009


Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla budowy II etapu oczyszczalni ścieków Mokre Łąki

Załączniki:

data publikacji: 13.07.2009


Obwieszczenie i zawiadomienie o postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej dla przebudowy ul. 3-go Maja

Załączniki:

data publikacji: 20.03.2009


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ul. Tetmajera

Załączniki:

data publikacji: 18.03.2009


Obwieszczenie w sprawie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy kanalizacji w Truskawiu

Załączniki:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1017